Zápis ze schůze VV (29. 9. 2020)

Přítomni: Okleštěk PO, Páv JP, Svoboda FS, Pokorný JP, Jandík  SJ, Urbanová JU, Vacek MV

Omluveni: Vokrouhlík, Sluše, Ostrý

Kontrola minulého zápisu a nové úkoly

 • Doplnění týmu pro jednání s ACS: Mikeš + VV pověřil dalšího člena P.O. za momentálně nemocného M. Sluše.
 • Žádost o příspěvek na MHMP (COVID 19): žádost podána – odsouhlaseno 59 tis.Kč na pronájem (podpis M.Sluše zařídí P.Okleštěk) – p. PO zkusí zajistit podpis MS.
 • Splátkový kalendář vůči ACS: P.Okleštěk projednal s ACS měsíční splátky do konce roku 25 tis. Kč (celkem 75 tis. Kč) plus další pravidelné ěsíční fakturace.
 • Odměňování trenérů: trenéři byli informování na schůzce všech kategorií s tím, že bude ještě stanoven systém kontroly (počty odtrénovaných hodin atd) za účasti O.Kutila a D.Beneše.
 • Účetnictví RCS: byly vyrovnány závazky vůči účetní R. Petřinové s tím, že dokončí účetně III. Q 2020 a předá účetnicrví s podklady nové účetní D. Hruškové.
 • P.Okleštěk rozešle nový rozpočet do konce r. 2020 do 15.10.2020 členům VV a KK.
 • Projekt výstavby nové umělé ztrávy na hřišti ragby: zatím se s realizací nepočítá vzhledem k problémům s financováním (COVID 19).
 • Náklady na údržbu umělky RCS činí cca 20-30 tis Kč, dále je třeba počítat do konce roku s náklady na úpravu Loga RCS a marketing. (P.O. + J.P.).
 • Zpracovat cash flow rozpočtu na II. pololetí r.2020 (JM+PO), úkol trvá.
 • Doplnění zázemí umělky RCS o sociánílní zařízení: P.O. projednal s místostarostou p.Važanským možnost dodávky sociální buňky a zajištění napojení na vodovod do 15. 10. další informace.
 • Investiční náklady na vybavení nové klubovny: úkol trvá. VV odsouhlasil prozatímní stav, než bude dále jednáno po ukončení rekonvalescence M. Sluše.
 • Venkovní pergola: projekt předán ke schválení ACS (jednání 5. 10. 2020), po schválení realizace, finančně zajistí V. Hadáček.
 • Do 15. 10. doplní PO nabídku na dodávku oblečení a materiálu pro RCS (míče, narážeče, kopačky atd.) do akce bude zapojena JU.
 • Byla provedena inventura skladu za účasti R. Bredlerové, materiál bude postupně odprodán členům klubu (mládež, rodiče). Nový materiál bude nakupován na základě potřeby přes RCS. Smlouvu s dodavatelem zajistí P.O.

Nové úkoly

 • Na základě informací z HS může být v současnosti na utkání pouze 50 sedicích diváků. Sledujeme další vývoj v souvislosti s vydáním dalších pokynů od HS a ŠRU.
 • J.Páv průběžně řeší zajištění tvorby vizuální identity dodavatelsky. Hodnocení a výběr dodavatele.
 • VV rozhodl o tom, že na zápasy mládežnických družstev a družstva žen bude nominován člen VV, který zajistí krátkou zprávu pro jednání VV RCS (zajištění přehledu o činnosti družstev).
 • PO podal informaci o zajištění pronájmu umělky RCS na zimní období (10,00 – 12,00 hodin) za cca 18 tis.Kč/měsíc.
 • Dále byl VV informován o zahájení realizace úpravy masérny na šatnu pro ženy včetně úpravy sprchy a WC, PO projednal s vedením ACS, které úpravy odsouhlasilo.
 • VV RCS odsouhlasil přestup tří hráček U14 z družstva žen do SK Babice za předběžné výchovné á 10 tis. Kč.
 • PO informoval VV o platební morálce příspěvků mužů. Kdo nebude mít zaplacené, příspěvky nemůže trénovat ani hrát za RCS.
 • Byla uskutečněna dohoda s Budvarem ohledně odkoupení venkovního stanu (uhradí V. Hadáček a stan bude dále využíván RCS).
 • PO informoval o nutnosti oživení činnosti spolku Pražské ragby (jednání s Filipem Vackem).
 • Byla podána informace o zastavení činnosti z DK pro Lukáše hřebačku na 6 soutěžních utkání (zatím do 30. 3. 2021) v rámci utkání 1. ligy s RC Praga. RCS zvažuje odvolání v této záležitosti.

Zapsal: Milan Vacek

Schválil: Petr Okleštěk

Máte otázku na Výkonný výbor nebo kontrolní komisi?

Pokud máte jakékoliv otázky nebo připomínky k zápisu, napište na adresu vybor@rcsparta.cz nebo nám napište do komentářů a výbor se tím bude zabývat. Při čekání na odpověď děkujeme za trpělivost.

Soutěž na tvorbu vizuální identity se posouvá – máme vybrané zájemce

Soutěž na tvorbu vizuální identity se posouvá – máme vybrané zájemce

I přes to všechno, co se děje venku, se nám podařilo posunout s projektem, jehož cílem je nová vizuální identita našeho klubu. Zájem účastnit se soutěže vyjádřilo celkem 27 subjektů – to nás velmi pozitivně překvapilo, ale zároveň to výrazně stížilo rozhodování – i proto nám to zabralo přibližně o měsíc déle, než jsme plánovali.

Máme vybráno pět zájemců, se kterými budeme pracovat na možných variantách vizuální identity. Konkrétně jde o tyto subjekty:

Podle čeho jsme rozhodovali

Při výběru jsme hodnotili tři parametry – zajímala nás především kvalita práce. Ta byla poměrně vysoká u velkého množství zájemců.

Dále nás zajímal navrhovaný postup – pryč jsou totiž doby, kdy jste jako zadavatel poslali zadání a za měsíc vám přišly tři návrhy. Dovolím si teď zabrousit do poměrně odborného tématu tvorby značek. Pokud má vzniknout nejen logo, ale celý grafický systém, který bude podporovat naši značku a všechno, co bychom chtěli do světa říkat, musí to být partnerská spolupráce.

Posledním parametrem, který měl ale nejmenší váhu, byl vztah k ragby.

Co se bude dít dál?

S vybranými zájemci se nyní pustíme do dalších kroků – primárně se budeme muset pobavit o detailech zadání a rozplánovat konkrétní kroky. Čekají nás schůzky (nejspíše virtuální), první směry, skicy a návrhy. To všechno pětkrát s každým partnerem. Čeká nás poměrně hodně práce, ale věřím, že výsledek bude stát za to.

Honza Páv

Tréninky jsou do odvolání zrušeny (Přehled tréninků od 12. 10. 2020 – Aktualizováno 4. 11. 2020)

Tréninky jsou do odvolání zrušeny (Přehled tréninků od 12. 10. 2020 – Aktualizováno 4. 11. 2020)

Tréninky jsou zrušeny do odvolání, minimálně do konce nouzového stavu (20. 11. 2020). Je nám to líto, zjišťujeme, jaké jsou možnosti a budeme vás informovat, jakmile se dozvíme něco nového.

Přinášíme stručný přehled tréninků všech kategorií od 12. 10. 2020. Na tréninku smí být pouze 20 hráčů – organizaci tréninku řeší trenér kategorie. Tuto stránku budeme aktualizovat. V případě otázek se obraťte na info@rcsparta.cz nebo na trenéra kategorie.

Oznámení v souvislosti s výskytem nemoci COVID-19 hráčů A týmu

V souvislosti s potvrzeným výskytem nemoci COVID-19 u dvou hráčů A týmů přinášíme několik důležitých informací, které se vztahují na organizaci veškerého dění okolo ragby na Spartě.

Tréninky A týmu se zatím ruší (určitě půjde o pondělí a úterý), stejně tak je zrušený zítřejší zápas týmu ve Vyškově. Po vyřešení nejpalčivějších úkolů budeme řešit nový termín utkání s Vyškovem. Situaci aktivně řešíme, postupujeme podle metodických pokynů hlavní hygieničky ČR, ale konkrétní informace ze strany hygieny se nám i přes celodenní snahu nedaří získat – musíme se tedy spolehnout, mimo pokyny, na svůj úsudek.

Tréninky ostatních kategorií se tedy neruší. Doporučujeme však minimalizovat setkávání v rámci uzavřených prostor. Pokud to je možné, zkuste přijít na trénink převlečení a rodiče přivést děti převlečené. Pokud u sledujete u sebe (jako hráči) nebo u svého dítěte jakékoliv příznaky nemoci, zůstaňte doma.

Současné dnes přišlo nařízení, které omezuje účast na akcích na Spartě na 50 fanoušků (hráči a realizační tým se do počtu nezapočítává).

Všechny praktické informace najdete na této stránce: https://rcsparta.cz/covid19-akce/.

Pokud byste měli jakékoliv otázky, napište nám na info@rcsparta.cz. Prosíme vás ale o trpělivost, protože sami konkrétní informace získáváme jen těžko.

Zápis ze schůze VV (25. 8. 2020)

Přítomni: Sluše MS,Okleštěk PO, Páv JP, Mikeš JM, Svoboda FS, Vokrouhlík PV, Pokorný JP , Ostrý MO, Jandík  SJ, Urbanová JU, Vacek MV

Host: Ondra Kutil 

Kontrola minulého zápisu a nové úkoly

 • Doplnění týmu pro jednání s ACS (J.Mikeš), úkol trvá
 • Podání žádosti na MHMP ohledně příspěvku na nájem (COVID-19), žádost zpracována (PO a JM) předána bude ve čtvrtek 27.8.2020
 • Závazky RCS vůči ACS, je třeba zpracovat návrh splátkového kalendáře do 31.8.2020 (vychází ze zpracovaného rozpočtu do konce roku 2020) připraví MS+PO+JM, bude projednán na příštím VV
 • Školení trenérů mládeže a jejich motivační odměňování, PO zpracoval návrh na odměňování trenérů, návrh byl schválen dnes VV RCS. Bude zapracováno do rozpočtu RCS na II. pololetí r. 2020. Platí od 1.9.2020 a předložen na schůzi trenérů všech kategorií 3.9.2020.
 • Schůze trenérů mládeže se bude konat 3.9.2020 v klubovně RCS na PM za účasti PO, O.Kutila a D.Beneše
 • Účetnictví RCS, uzávěrka schválena daňovým poradcem a odevzdána finančním úřadě včetně výroční zprávy PO. Paní Dana Hrušková nová účetní RCS ( tel: 737111845 )
 • PO předložil VV RCS návrh na nový rozpočet do konce r. 2020, který byl VV schválen a bude přílohou tohoto zápisu

Různé

 • MS informoval o zahájení přípravy projektu na úpravu ragbyového hřiště na PM na hřiště s umělou trávou ve spolupráci s vedením ACS. Je předběžný rozpočet a vedení  AC, dle možnosti grantů předloží návrh do rozpočtu AC 2021.
 • Je třeba doplnit rozpočet na II. pololetí o náklady na údržbu naší umělky a o náklady na úpravu Loga RCS a marketing JM+PO
 • Je třeba zpracovat cash flow rozpočtu na II. pololetí, JM+PO
 • MS řeší s P-9 doplnění zázemí umělky o sociální zařízení (více možností pronájmu a využití.)
 • Zpracování investičních nákladů na vybavení nové klubovny do konce listopadu a zajistit dodavatele, tak bylo možno využít k setkání kategorií na konci roku,MS+MV+FS .
 • PO zašle členům VV e-mailem informaci o možnosti dodání vybavení klubu materiálem (oblečení, dresy atd.) včetně cenové nabídky, je třeba doplnit o nabídku na herní materiál (míče, narážeče, kopačky atd.)
 • PO podal informaci o inventuře ve skladu RCS a skladovaném materiálu mladších žáků (Radka Bredlerová), PO projedná s Radkou do 15. 9. 2020 způsob zpracování zásob v návaznosti na nový způsob jednotného vybavení klubu (odprodej atd.)
 • Technické zázemí klubovny bylo projednáno na představenstvu AC Sparta. Závěry: V roce 2020 uhradí AC dlažbu, oplocení a dětské hřiště bude v rozpočtu AC na rok 2021. Zastřešení venkovního občerstvení a venkovní gril – bylo odsouhlaseno provedení dle možností provozovatelem (V. Hadáček) a nebude mít vliv na cenu nájmu od AC Sparta. Jednání s AC dále zajištuje MS+FS.
 • PV informoval VV o jednání mezi trenéry „A“ a trenéry U19. Podařilo se najít mezi všemi společnou řeč a po dohodě mezi trenéry jsou domluveny tréninky vybraných hráčů U19 s „A“ (4 hráči U19 jsou v kádru „A“). Byla domluvena společná tréninková metodika pro „A“, U19 a U16.

Příští schůze VV a KK RCS se koná v 17 hod,  úterý 15.9.2020 v klubovně na PM.

Zapsal: Milan Vacek

Schválil: Miloš Sluše

Máte otázku na Výkonný výbor nebo kontrolní komisi?

Pokud máte jakékoliv otázky nebo připomínky k zápisu, napište na adresu vybor@rcsparta.cz nebo nám napište do komentářů a výbor se tím bude zabývat. Při čekání na odpověď děkujeme za trpělivost.

SUDOP Praha a.s. je novým partnerem RC Sparta

SUDOP Praha a.s. je novým partnerem RC Sparta

Po nedávném oznámení nového partnera – advokátní kancelář Ciprýn & Kiršner – vám dnes chceme představit dalšího staronového partnera. Je jím projektová, konzultační a inženýrská společnost SUDOP Praha a.s.

Zeptali jsme se, co si SUDOP od partnerství s naším klubem slibuje:

Je to spojení, která má z našeho pohledu smysl a vlastně se i samo nabízí. Ragby je totiž kolektivní sport, který přitahuje pozornost nejen pro svou náročnost, ale i pro svůj jedinečný charakter budování hodnot. Líbí se nám, že je postaveno na principech přátelství, fair play, respektu a týmové spolupráce. A na těchto morálních principech stojí, podniká a buduje svoji firemní kulturu i naše společnost. Nejsme tak další z řady obyčejných firem se stovkou anonymních zaměstnanců, chrlící unifikované projekty. Zakládáme si na vysoké odbornosti našich lidí, kvalitě naší práce i férových vztazích uvnitř firmy. Výsledkem naší práce jsou pak dopravní stavby, které se výrazně zapisují do krajiny i historie naší země.

My jako klub děkujeme SUDOPu za důvěru a těším se na společnou budoucnost. Jaká by měla být? Podle naše partnera:

Silná a úspěšná. Víme dobře, jak náročné je být lídrem. Být tím vpředu. Udávat rytmus, razit cestu ostatním a dokázat zvolit vítěznou taktiku. Věříme, že přesně taková letos bude i rugbyová Sparta. A naším spojením jí v tomto chceme dát maximální možnou podporu.

Čemu se věnuje SUDOP Praha a.s.?

SUDOP se specializuje na komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury. Díky tradici, širokému spektru dovedností a modernímu technickému zázemí spolupracuje SUDOP s významnými investory na klíčových projektech v oblasti železničních staveb, silničních a dálničních staveb nebo systémů městské hromadné dopravy. SUDOP PRAHA a.s. je součástí rodiny SUDOP GROUP a.s. – největší skupiny projektových firem v České republice.