Oznámení v souvislosti s výskytem nemoci COVID-19 hráčů A týmu

V souvislosti s potvrzeným výskytem nemoci COVID-19 u dvou hráčů A týmů přinášíme několik důležitých informací, které se vztahují na organizaci veškerého dění okolo ragby na Spartě.

Tréninky A týmu se zatím ruší (určitě půjde o pondělí a úterý), stejně tak je zrušený zítřejší zápas týmu ve Vyškově. Po vyřešení nejpalčivějších úkolů budeme řešit nový termín utkání s Vyškovem. Situaci aktivně řešíme, postupujeme podle metodických pokynů hlavní hygieničky ČR, ale konkrétní informace ze strany hygieny se nám i přes celodenní snahu nedaří získat – musíme se tedy spolehnout, mimo pokyny, na svůj úsudek.

Tréninky ostatních kategorií se tedy neruší. Doporučujeme však minimalizovat setkávání v rámci uzavřených prostor. Pokud to je možné, zkuste přijít na trénink převlečení a rodiče přivést děti převlečené. Pokud u sledujete u sebe (jako hráči) nebo u svého dítěte jakékoliv příznaky nemoci, zůstaňte doma.

Současné dnes přišlo nařízení, které omezuje účast na akcích na Spartě na 50 fanoušků (hráči a realizační tým se do počtu nezapočítává).

Všechny praktické informace najdete na této stránce: https://rcsparta.cz/covid19-akce/.

Pokud byste měli jakékoliv otázky, napište nám na info@rcsparta.cz. Prosíme vás ale o trpělivost, protože sami konkrétní informace získáváme jen těžko.

Zápis ze schůze VV (25. 8. 2020)

Přítomni: Sluše MS,Okleštěk PO, Páv JP, Mikeš JM, Svoboda FS, Vokrouhlík PV, Pokorný JP , Ostrý MO, Jandík  SJ, Urbanová JU, Vacek MV

Host: Ondra Kutil 

Kontrola minulého zápisu a nové úkoly

 • Doplnění týmu pro jednání s ACS (J.Mikeš), úkol trvá
 • Podání žádosti na MHMP ohledně příspěvku na nájem (COVID-19), žádost zpracována (PO a JM) předána bude ve čtvrtek 27.8.2020
 • Závazky RCS vůči ACS, je třeba zpracovat návrh splátkového kalendáře do 31.8.2020 (vychází ze zpracovaného rozpočtu do konce roku 2020) připraví MS+PO+JM, bude projednán na příštím VV
 • Školení trenérů mládeže a jejich motivační odměňování, PO zpracoval návrh na odměňování trenérů, návrh byl schválen dnes VV RCS. Bude zapracováno do rozpočtu RCS na II. pololetí r. 2020. Platí od 1.9.2020 a předložen na schůzi trenérů všech kategorií 3.9.2020.
 • Schůze trenérů mládeže se bude konat 3.9.2020 v klubovně RCS na PM za účasti PO, O.Kutila a D.Beneše
 • Účetnictví RCS, uzávěrka schválena daňovým poradcem a odevzdána finančním úřadě včetně výroční zprávy PO. Paní Dana Hrušková nová účetní RCS ( tel: 737111845 )
 • PO předložil VV RCS návrh na nový rozpočet do konce r. 2020, který byl VV schválen a bude přílohou tohoto zápisu

Různé

 • MS informoval o zahájení přípravy projektu na úpravu ragbyového hřiště na PM na hřiště s umělou trávou ve spolupráci s vedením ACS. Je předběžný rozpočet a vedení  AC, dle možnosti grantů předloží návrh do rozpočtu AC 2021.
 • Je třeba doplnit rozpočet na II. pololetí o náklady na údržbu naší umělky a o náklady na úpravu Loga RCS a marketing JM+PO
 • Je třeba zpracovat cash flow rozpočtu na II. pololetí, JM+PO
 • MS řeší s P-9 doplnění zázemí umělky o sociální zařízení (více možností pronájmu a využití.)
 • Zpracování investičních nákladů na vybavení nové klubovny do konce listopadu a zajistit dodavatele, tak bylo možno využít k setkání kategorií na konci roku,MS+MV+FS .
 • PO zašle členům VV e-mailem informaci o možnosti dodání vybavení klubu materiálem (oblečení, dresy atd.) včetně cenové nabídky, je třeba doplnit o nabídku na herní materiál (míče, narážeče, kopačky atd.)
 • PO podal informaci o inventuře ve skladu RCS a skladovaném materiálu mladších žáků (Radka Bredlerová), PO projedná s Radkou do 15. 9. 2020 způsob zpracování zásob v návaznosti na nový způsob jednotného vybavení klubu (odprodej atd.)
 • Technické zázemí klubovny bylo projednáno na představenstvu AC Sparta. Závěry: V roce 2020 uhradí AC dlažbu, oplocení a dětské hřiště bude v rozpočtu AC na rok 2021. Zastřešení venkovního občerstvení a venkovní gril – bylo odsouhlaseno provedení dle možností provozovatelem (V. Hadáček) a nebude mít vliv na cenu nájmu od AC Sparta. Jednání s AC dále zajištuje MS+FS.
 • PV informoval VV o jednání mezi trenéry „A“ a trenéry U19. Podařilo se najít mezi všemi společnou řeč a po dohodě mezi trenéry jsou domluveny tréninky vybraných hráčů U19 s „A“ (4 hráči U19 jsou v kádru „A“). Byla domluvena společná tréninková metodika pro „A“, U19 a U16.

Příští schůze VV a KK RCS se koná v 17 hod,  úterý 15.9.2020 v klubovně na PM.

Zapsal: Milan Vacek

Schválil: Miloš Sluše

Máte otázku na Výkonný výbor nebo kontrolní komisi?

Pokud máte jakékoliv otázky nebo připomínky k zápisu, napište na adresu vybor@rcsparta.cz nebo nám napište do komentářů a výbor se tím bude zabývat. Při čekání na odpověď děkujeme za trpělivost.

SUDOP Praha a.s. je novým partnerem RC Sparta

SUDOP Praha a.s. je novým partnerem RC Sparta

Po nedávném oznámení nového partnera – advokátní kancelář Ciprýn & Kiršner – vám dnes chceme představit dalšího staronového partnera. Je jím projektová, konzultační a inženýrská společnost SUDOP Praha a.s.

Zeptali jsme se, co si SUDOP od partnerství s naším klubem slibuje:

Je to spojení, která má z našeho pohledu smysl a vlastně se i samo nabízí. Ragby je totiž kolektivní sport, který přitahuje pozornost nejen pro svou náročnost, ale i pro svůj jedinečný charakter budování hodnot. Líbí se nám, že je postaveno na principech přátelství, fair play, respektu a týmové spolupráce. A na těchto morálních principech stojí, podniká a buduje svoji firemní kulturu i naše společnost. Nejsme tak další z řady obyčejných firem se stovkou anonymních zaměstnanců, chrlící unifikované projekty. Zakládáme si na vysoké odbornosti našich lidí, kvalitě naší práce i férových vztazích uvnitř firmy. Výsledkem naší práce jsou pak dopravní stavby, které se výrazně zapisují do krajiny i historie naší země.

My jako klub děkujeme SUDOPu za důvěru a těším se na společnou budoucnost. Jaká by měla být? Podle naše partnera:

Silná a úspěšná. Víme dobře, jak náročné je být lídrem. Být tím vpředu. Udávat rytmus, razit cestu ostatním a dokázat zvolit vítěznou taktiku. Věříme, že přesně taková letos bude i rugbyová Sparta. A naším spojením jí v tomto chceme dát maximální možnou podporu.

Čemu se věnuje SUDOP Praha a.s.?

SUDOP se specializuje na komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury. Díky tradici, širokému spektru dovedností a modernímu technickému zázemí spolupracuje SUDOP s významnými investory na klíčových projektech v oblasti železničních staveb, silničních a dálničních staveb nebo systémů městské hromadné dopravy. SUDOP PRAHA a.s. je součástí rodiny SUDOP GROUP a.s. – největší skupiny projektových firem v České republice.

Rugby Club Sparta Praha vypisuje soutěž na novou vizuální identitu

Rugby Club Sparta Praha vypisuje soutěž na novou vizuální identitu

Na Spartě děláme maximum pro to, abychom předváděli skvělé výkony na hřišti. To byl hlavní cíl několika posledních let, kdy jsme se v kategorii mužů dostávali ze spodních míst tabulky na k několika titulům. Zároveň jsme také rozšiřovali základnu mládeže, protože ta je předpokladem i pro další úspěšné roky klubu.

Náš záměr se nyní rozšiřuje a obrací se také směrem ke klubu a jeho profesionalizaci po organizační stránce. S tím přichází i potřeba lépe se prezentovat. Aktuální prezentace není dostatečná, ani profesionální. Vznikala na koleni, nezávisle na jednotném zadání. Každý, kdo mohl a uměl pomoct, propsal do vizuálních projevů značky Ragby Sparta svůj rukopis.

Vypisujeme tedy soutěž na vytvoření nové vizuální identity. Rádi bychom získali vizuální identitu, která sjednotí současný chaos a zároveň usnadní tvorbu nových výstupů, včetně připravovaného klubového oblečení. Chceme, aby nás vizuální identita zdobila i spojovala v mnoha následujících letech, a proto jsme připravili detailní zadání, které popisuje vizi klubu, současný stav prezentace i naši představu o tom, jak by nám vizuální identita měla sloužit.

Apelujeme tedy na grafické designery (nebo studia), kteří by měli zájem účastnit se (a případně s klubem dlouhodobě spolupracovat), aby do 15. 9. 2020 vyjádřili svůj zájem na moji e-mailovou adresu – honza.pav@rcsparta.cz. Všechny další informace, včetně dalších termínů, najdete v zadání.

Za výkonný výbor klubu,
Honza Páv

Opatření proti šíření nemoci COVID-19 během akcí na Spartě

Opatření proti šíření nemoci COVID-19 během akcí na Spartě

Aktualizováno: 25. 9. v 17 hodin.
V souvislosti s konáním zítřejšího zápasu přinášíme několik organizačních informací souvisejících s prevencí šíření nemoci COVID-19.
 1. Akce se může účastnit maximálně 50 lidí. Do celkového počtu se nepočítají hráči a realizační tým.
 2. U vstupu budeme měřit teplotu, proto raději přijďte s předstihem. Návštěvníci s teplotou 37°C a vyšší nebo s jinými příznaky nebudou vpuštěni do areálu. Pokud se necítíte dobře, raději zůstaňte doma. (opatření při utkání 1. ligy ČR upřesníme podle vývoje)
 3. Doporučujeme všem návštěvníkům dodržovat základní hygienická doporučení a vyhýbat se blízkému kontaktu. Jejich seznam najdete na webu Státního zdravotního ústavu: http://www.szu.cz/tema/prevence/zakladni-hygienicka-opatreni-koronavirus.
 4. V areálu bude k dispozici desinfekce.